Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55514
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Програмування". Частина 2
Authors: Порошин, Сергій Михайлович
Статкус, Андрій Віталійович
Корольова, Яна Юріївна
Онищенко, Валерій Валентинович
Keywords: методичні вказівки; інформаційні технології; програмне забезпечення; бітові поля; логічні операції; принцип роботи купи; операційні системи
Issue Date: 2021
Publisher: ФО-П Єфименко С. А.
Citation: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Програмування" : для студентів ден. та заоч. форм навчання за спец. 123 "Комп'ютерна інженерія". Ч. 2 / уклад.: С. М. Порошин [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Єфименко С. А., 2021. – 183 с.
Abstract: Метою вивчення навчальної дисципліни "Програмування" є отримання навичок побудови основних обчислювальних алгоритмів, вивчення основ мови програмування високого рівня С та розробки комп’ютерних програм, ознайомлення з методами розв’язання обчислювальних задач та формування вмінь з їх практичного використання. Під час проєктування програми одним з найбільш важливих кроків є обрання відповідного способу представлення даних. У багатьох випадках вибір звичайної змінної або навіть масиву може виявитися недостатнім. Мова С дозволяє розширити цей вибір за допомогою інших форм представлення даних, якими вона буде маніпулювати. Правильне обрання форми представлення даних може перетворити написання програми на дуже просту задачу. Друга частина методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Програмування" призначена для надання студентам необхідної інформації при дослідженні можливостей використання структур, об’єднань та перелічених типів у програмах на С, основних функцій для роботи зі списком і деком а також при дослідженні принципів сортування списків. Дане видання стане в нагоді при дослідженні особливостей роботи з функціями динамічного виділення пам’яті, керуванні окремими бітами при виконанні логічних операцій та операцій зсуву, розгляді засобів препроцесорної обробки, а також основних можливостей роботи з графічною бібліотекою WinBGIm та її функціями в інтегрованому середовищі Code::Blocks.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2559-9497
orcid.org/0000-0003-3104-528X
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55514
Appears in Collections:Кафедра "Мультимедійні інформаційні технології і системи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Prohramuvannia_chastyna_2.pdf4,6 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.