Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55515
Title: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Програмування". Частина 1
Authors: Онищенко, Валерій Валентинович
Статкус, Андрій Віталійович
Носик, Андрій Михайлович
Корольова, Яна Юріївна
Keywords: методичні вказівки; інформаційні технології; бінарні файли; двовимірні масиви; символи; кодові сторінки; модифікатори; обчислювальні алгоритми
Issue Date: 2021
Publisher: ФО-П Єфименко С. А.
Citation: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Програмування" : для студентів ден. та заоч. форм навчання за спец. 123 "Комп'ютерна інженерія". Ч. 1 / уклад.: В. В. Онищенко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Єфименко С. А., 2021. – 204 с.
Abstract: Метою вивчення навчальної дисципліни "Програмування" є отримання навичок побудови основних обчислювальних алгоритмів, вивчення основ мови програмування високого рівня С та розробки комп’ютерних програм, ознайомлення з методами розв’язання обчислювальних задач та формування вмінь з їх практичного використання. Алгоритм є центральним поняттям програмування. З нього починається робота з будь-якою програмою. Від якості розробленого алгоритму переважним чином залежить успішне виконання програми. Тому вміння програмувати багато в чому залежить від уміння розробляти добре продумані алгоритми та застосовувати на практиці вже відомі алгоритми. Запис алгоритму на алгоритмічній мові повинен бути зрозумілим не тільки комп’ютеру, а й людині, оскільки його доведеться в подальшому аналізувати та покращувати. Як мова програмування для реалізації алгоритмів в межах навчальної дисципліни "Програмування" обрана мова С, а як інтегрованео середовище розробки – Code::Blocks. Представлені методичні вказівки призначені для опрацювання питань, пов’язаних з побудовою блок-схем лінійних, розгалужених і циклічних алгоритмів, роботою з символами та кодовими сторінками, використанням функцій вводу-виводу, функцій для роботи з символами та функцій користувача. У виданні розглянуті також питання отримання випадкових чисел різних типів, роботи з одновимірними та двовимірними масивами та рядками, а також роботи з текстовими та бінарними файлами. Кожна практична робота оформлюється в робочому зошиті, крім робіт, пов’язаних з отриманням випадкових чисел та файловими операціями. Для зарахування практичної роботи необхідно показати її оформлення в робочому зошиті, надати коди С-програм та продемонструвати результати виконання програм на комп’ютері.
ORCID: orcid.org/0000-0003-3104-528X
orcid.org/0000-0002-4171-1875
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55515
Appears in Collections:Кафедра "Мультимедійні інформаційні технології і системи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Prohramuvannia_chastyna_1.pdf4,22 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.