Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55517
Title: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Програмування". Частина 2
Authors: Онищенко, Валерій Валентинович
Статкус, Андрій Віталійович
Носик, Андрій Михайлович
Корольова, Яна Юріївна
Keywords: методичні вказівки; інформаційні технології; бінарні дерева; обчислювальні алгоритми; типи даних; програмні коди
Issue Date: 2021
Publisher: ФО-П Єфименко С. А.
Citation: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Програмування" : для студентів ден. та заоч. форм навчання за спец. 123 "Комп'ютерна інженерія". Ч. 2 / уклад.: В. В. Онищенко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Єфименко С. А., 2021. – 168 с.
Abstract: Метою вивчення навчальної дисципліни "Програмування" є отримання навичок побудови основних обчислювальних алгоритмів, вивчення основ мови програмування високого рівня С та розробки комп’ютерних С-програм, ознайомлення з методами розв’язання обчислювальних задач та формування вмінь з їх практичного використання. Часто вибір правильного представлення даних не обмежується простим вибором типу. Завжди слід подумати про те, які операції доведеться виконувати. Тобто потрібно обрати спосіб зберігання даних і визначити, які операції є припустимими для обраного типу даних. Незважаючи на те, що у мові С визначені допустимі операції для її фундаментальних типів, при проєктуванні схеми представлення даних може знадобитися самостійно визначити допустимі операції. Мовою С це можна зробити шляхом розробки функцій, які представляють бажані операції. Тобто, проєктування типу даних складається з визначення способу зберігання даних і розробки функцій для керування даними. Представлені методичні вказівки до виконання практичних робіт призначені для надання допомоги студентам під час опрацювання питань, пов’язаних з роботою зі структурами та їх полями, отримання навичок роботи з окремими бітами, використання побітових операцій та операцій зсуву, організації багатофайлової компіляції. Вони стануть у нагоді при відпрацюванні основних операцій для роботи з такими формами організації даних як: зв’язний список, стек, черга, дек, двійкове дерево пошуку. Кожну практичну роботу слід оформлювати в робочому зошиті. Для зарахування практичної роботи необхідно показати її оформлення, надати коди С-програм та продемонструвати результати їх виконання на комп’ютері.
ORCID: orcid.org/0000-0003-3104-528X
orcid.org/0000-0002-4171-1875
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55517
Appears in Collections:Кафедра "Мультимедійні інформаційні технології і системи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Prohramuvannia_ch_2.pdf2,89 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.