Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55524
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Біотехнологія фармакологічно активних інгредієнтів"
Authors: Краснопольський, Юрій Михайлович
Пилипенко, Дар'я Михайлівна
Keywords: методичні вказівки; вирощування штамів мікроорганізмів; пектинові речовини; пробіотики; хімічна промисловість; виділення ферменту гіалуронідази
Issue Date: 2021
Publisher: ТОВ "Друкарня Мадрид"
Citation: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Біотехнологія фармакологічно активних інгредієнтів" : для студентів спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" / уклад.: Ю. М. Краснопольський, Д. М. Пилипенко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Друкарня Мадрид, 2021. – 49 с.
Abstract: Фармацевтична біотехнологія є пріоритетним напрямком розвитку сучасної фармації. Сьогодні у арсеналі фахівця-біотехнолога знаходиться великий набір технологічних, фізико-хімічних, мікробіологічних, імунологічних, фармакологічних методів. Метою даного видання є поглиблення теоретичних знань та формування практичних навичок біотехнологічного одержання препаратів різних фармацевтичних груп та їх контролю. В методичних вказівках наведено накопичений досвід розробки і впровадження біотехнологічних препаратів, одержаний на кафедрі біотехнології, біофізики та аналітичної хімії протягом багатьох років. Перед тим, як приступити до виконання лабораторних робот, здобувач має можливість ознайомитися з теоретичними питаннями та основними новими термінами, а також поглибити свої знання, скориставшись рекомендованою літературою. У цих методичних вказівках запропоновані чотири лабораторні роботи: «Приготування та контроль якості поживних середовищ для вирощування штамів пробіотиків»; «Вирощування штамів мікроорганізмів (пробіотиків) та контроль отриманих продуктів»; «Виділення ферменту гіалуронідази і визначення її біологічної активності»; «Виділення пектинових речовин із рослинного матеріалу та їх дослідження». Запропоновані лабораторні роботи передбачають опанування здобувачами широкого спектру технологічних та аналітичних методик: культивування, осадження, фільтрування, потенціометрія титриметричний та колориметричний аналіз та ін. Кожна лабораторна робота містить контрольні запитання, що дозволяє систематизувати набуті знання та навички.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55524
Appears in Collections:Кафедра "Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Biotekhnolohiia.pdf1,41 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.