Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55527
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Біотехнології виробництва готових лікарських форм"
Authors: Краснопольський, Юрій Михайлович
Пилипенко, Дар'я Михайлівна
Keywords: методичні вказівки; хімічна промисловість; декстрани; бактеріальні поліглюкани; настоянки; одержання екстрактів
Issue Date: 2021
Publisher: ТОВ "Друкарня Мадрид"
Citation: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Біотехнології виробництва готових лікарських форм" : для студентів спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" / уклад.: Ю. М. Краснопольський, Д. М. Пилипенко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Друкарня Мадрид, 2021. – 53 с.
Abstract: Фармацевтична біотехнологія є пріоритетним напрямком розвитку сучасної фармації. Кожне відкриття біотехнології, імунології, нанобіотехнології та інших наукових напрямів – це черговий крок до створення нових лікарських і профілактичних препаратів. Все це було б неможливо без розвитку сучасної фармацевтичної науки зі створення технологічних основ розробки готових лікарських форм: розчинів для ін’єкцій та інфузій, таблеток, суспензій, мазей, супозиторіїв та інших лікарських форм. Метою даного видання є поглиблення теоретичних знань та формування практичних навичок одержання біотехнологічних препаратів різних лікарських форм та їх контролю. В методичних вказівках наведено накопичений досвід розробки і впровадження біотехнологічних препаратів, одержаний на кафедрі біотехнології, біофізики та аналітичної хімії протягом багатьох років. Перед тим, як приступити до виконання лабораторних робот, здобувач має можливість ознайомитися з теоретичними питаннями та основними новими термінами, а також поглибити свої знання, скориставшись рекомендованою літературою. У цих методичних вказівках запропоновані три лабораторні роботи: «Дослідження розчину бактеріального декстрана в препараті “Реополіглюкін”»; «Одержання екстрактів за допомогою апарату Сокслета»; «Методи одержання ліпосомальних форм та їх контроль». Запропоновані лабораторні роботи передбачають опанування здобувачами різних технологічних та аналітичних методик: екстракція, екструзія, робота із вакуумом, титриметричний та колориметричний аналіз, хроматографія у тонкому шарі, віскозиметрія та ін. Кожна лабораторна робота містить контрольні запитання, що дозволяє систематизувати набуті знання та навички.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55527
Appears in Collections:Кафедра "Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Likarski_formy.pdf1,89 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.