Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55532
Title: Економіка та організація виробництва програмних продуктів
Authors: Романчик, Тетяна Володимирівна
Keywords: конспект лекцій; економіка; економіка програмних продуктів; організація виробництва; програмний продукт
Issue Date: 2021
Publisher: Видавничий центр НТУ "ХПІ"
Citation: Економіка та організація виробництва програмних продуктів : конспект лекцій для студентів техн. спец. усіх форм навчання / уклад. Т. В. Романчик ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – 75 с.
Abstract: У конспекті лекцій викладено теоретичні аспекти ефективної організації процесу виробництва програмного продукту. Програмний продукт розглядається як окрема категорія товарів, представлених на ринку. Розглянуто основні принции та підходи до планування ходу виконання розробки, визначення вартісних показників матеріально-технічних ресурсів, що задіяні у процесі, розрахунку достатньої кільності працівників. Викладений матеріал дозволяє здійснити вартісну оцінку готового продукту та визначити економічну ефективність капіталовкладень у його розробку. Конспект лекцій призначений для студентів ВНЗ спеціальності "Комп'ютерні науки", може бути корисним для фахівців у галузі розробки та просування складних програмних продуктів.
ORCID: orcid.org/0000-0002-2065-2415
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55532
Appears in Collections:Кафедра "Економіка та маркетинг"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2021_Romanchyk_Ekonomika_ta_orhanizatsiia.pdf1,91 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.