Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55547
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за темою "Вивчення основ роботи з СУБД MySQL: Основні засоби DDL та DML мови SQL"
Authors: Орловський, Дмитро Леонідович
Копп, Андрій Михайлович
Keywords: методичні вказівки; інформаційні технології; програмне забезпечення; система управління базами даних; видалення даних
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за темою "Вивчення основ роботи з СУБД MySQL: Основні засоби DDL та DML мови SQL" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 121 "Інженерія програмного забезпечення", 122 "Комп’ютерні науки", 126 "Інформаційні системи та технології" / уклад.: Д. Л. Орловський, А. М. Копп ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 31 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55547.
Abstract: Система управління базами даних (СУБД) MySQL є вільно розповсюджуваною реляційною СУБД, розробку та підтримку якої здійснює корпорація Oracle. Від самого початку MySQL розроблялася шведською компанією MySQL AB, яка потім була придбана компанією Sun Microsystems, яка, в свою чергу, згодом була поглинена Oracle. СУБД MySQL розповсюджується як під ліцензією вільного програмного забезпечення GNU General Public Licence (GPL), так і під власною комерційною ліцензією. За умовами GPL, програмне забезпечення, що використовує бібліотеки MySQL, також повинне розповсюджуватися за ліцензією GPL. Для випадків, коли розробники не бажають відкривати вихідний код свого програмного забезпечення, передбачена комерційна ліцензія. Перевагою комерційної ліцензії є якісна сервісна підтримка. У противагу політиці ліцензування MySQL компанією Oracle та для забезпечення вільного статусу СУБД, було створено відгалуження від MySQL, яке отримало назву MariaDB. Ця СУБД підтримує високу сумісність з MySQL, забезпечуючи точну відповідність інтерфейсу програмування, так званого API (Application Programming Interface), та команд MySQL. СУБД MySQL є чудовим рішенням для малих, середніх, та інколи навіть великих програмних систем. Також MySQL є складовою частиною стеків розробки веб-застосувань WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python) та LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python). Дана СУБД включена до складу багатьох готових збірок серверів, призначених для розробки веб-застосувань, таких як XAMPP (який пропонується використовувати у даному лабораторному практикумі), OpenServer, Denwer тощо. Однак останнім часом, саме через підтримку відкритості, розробники збірок серверів та хостинг провайдери все частіше включають MariaDB у WAMP та LAMP стеки. Зазвичай MySQL застосовується у ролі сервера, до якого звертаються локальні або віддалені клієнти. Проте дистрибутив містить і бібліотеку, що забезпечує розгортання внутрішнього сервера для автономних застосувань. У даному лабораторному практикумі розглядається знайомство з основними можливостями MySQL у ролі клієнт-серверної СУБД.
ORCID: orcid.org/0000-0002-8261-2988
orcid.org/0000-0002-3189-5623
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55547
Appears in Collections:Кафедра "Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління ім. А. В. Дабагяна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Vyvchennia.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.