Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55598
Title: Методичні вказівки до виконання самостійних та модульних контрольних робіт з дисципліни "Загальне мовознавство"
Authors: Купріянов, Євген Валерійович
Юрченко, Олена Миколаївна
Keywords: методичні вказівки; фонетика; лексикологія; граматика; класифікація голосних; класифікація приголосних; англійський словотвір
Issue Date: 2021
Publisher: ФОП Напольська А. В.
Citation: Методичні вказівки до виконання самостійних та модульних контрольних робіт з дисципліни "Загальне мовознавство" : для студентів спец. 035 "Філологія" / уклад.: Є. В. Купріянов, О. М. Юрченко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Напольська А. В., 2021. – 32 с.
Abstract: Курс «Загальне мовознавство» є фундаментальним для спеціальності 035 «Філологія» та передбачає засвоєння основ як граматичної будови природних мов (фонетики, морфології та синтаксису), так і детального вивчення структури лексико-семантичних полів. Курс є обов’язковим для вивчення у 2-му семестрі 1 курсу. Йому передує курс «Вступ до мовознавства». Згідно з навчальним планом у курсі «Загальне мовознавство» вивчаються такі розділи: фонетика, морфологія та лексика. За даним курсом слідує «Загальний та прикладний синтаксис», що логічно завершує цикл обов’язкових для спеціальності 035 «Філологія» теоретичних мовознавчих дисциплін. Методичні вказівки призначені для надання студентам рекомендацій щодо виконання самостійних робіт, які заплановано виконувати на практичних заняттях з метою перевірки засвоєння студентами теоретичних положень та модульних контрольних робіт, які передбачені робочою програмою курсу «Загальне мовознавство» протягом семестру.
ORCID: orcid.org/0000-0002-0801-1789
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55598
Appears in Collections:Кафедра "Інтелектуальні комп'ютерні системи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Zahalne_movoznavstvo.pdf1,18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.