Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55599
Title: Антикризове управління на підприємстві
Authors: Волченко, Анна Сергіївна
Татаринцева (Курбатова), Юлія Леонідівна
Другова, Олена Сергіївна
Keywords: економіка; кризові процеси; менеджмент; ринкові відносини; кваліфікованість персоналу
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Волченко А. С. Антикризове управління на підприємстві / А. С. Волченко, Ю. Л. Татаринцева, О. С. Другова // Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених : зб. тез доп. 15-ї Міжнар. наук.-практ. конф. магістрантів та аспірантів, 1-3 грудня 2021 р. / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 215-216.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2910-9280
orcid.org/0000-0002-2404-1910
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55599
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"
Кафедра "Облік і фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volchenko_Antykryzove_upravlinnia_2021.pdf268,23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.