Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55608
Назва: Бюджетування витрат на якість як інструмент управління
Інші назви: Quality cost budgeting as a management tool
Автори: Скляр, Максим Олександрович
Ключові слова: машинобудівні підприємства; процесний підхід; machine-building enterprises; process approach
Дата публікації: 2020
Видавництво: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Бібліографічний опис: Скляр М. О. Бюджетування витрат на якість як інструмент управління / М. О. Скляр // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 3 (5). – С. 110-116.
Короткий огляд (реферат): У статті досліджено теоретико-методичні аспекти застосування в управлінні витратами на якість на машинобудівних підприємствах інструментарію бюджетування. Авторами за допомогою інструментарію SWOT-аналізу проаналізовано та оцінено застосування бюджетування витрат на якість. Зроблено висновки про перевагу сильних сторін та можливостей застосування бюджетування над його слабкими сторонами і загрозами в управлінні витратами на якість. Аналіз існуючих досліджень, вимоги стандартів на системи менеджменту щодо процесного підходу до управління та наявність розгалужених структур управління машинобудівних підприємств допоміг визначити необхідність складання загального бюджету та бюджетів витрат на якість за бізнес-процесами. Розглянуто задачі бюджетування витрат наякість при процесному підході. Запропоновано розподілення загальної відповідальності та відповідальності за формування і контроль бюджету витрат на якість у межах кожного бізнес-процесу системи менеджменту підприємства, відповідальності за формування та контроль загального бюджету, за аналіз та представлення даних для вищого керівництва. Викладено теоретичні та практичні рекомендації щодо вдосконалення застосування бюджетування витрат на якість. Сформовано схему взаємозв’язку місії підприємства, стратегічних цілей, політики й цілей у сфері якості із бюджетом витрат на якість, яка підкреслює значний вплив бюджету витрат на якість на реалізацію цілей у сфері якості та програми якості підприємства. Для підвищення ефективності досягнення запланованих результатів у сфері менеджменту якості розроблено форму загального бюджету витрат на якість, яка демонструє зв’язок бізнес-процесів із стратегічними цілями, політикою й цілями у сфері якості та показниками діяльності підприємства (KPI).
The article deals with the theoretical and methodological aspects of the application of budgeting tools in the quality costs management of machine-building enterprises. The tools of SWOT-analysis were used to analyze and evaluate the application of quality cost budgeting. Conclusions about the advantage of strengths and opportunities for budgeting over its weaknesses and threats in the management of quality costs are also made. The analysis of existing researches and the requirements of standards for management systems using the process approach to management and the management structures of machine-building enterprises has helped to determine the need for a general budget and budgets for quality costs for business processes. The tasks of budgeting the quality costs using the process approach were considered. The distribution of general responsibility and responsibility for the formation and control of the budget of quality costs within each business process of the enterprise’s management system as well as a responsibility for the formation and control of the general budget for the analysis and presentation of data to senior management are proposed. Theoretical and practical recommendations for improving the application of quality budgeting in machine-building enterprises were presented. The scheme of the interrelation of the mission of the enterprise, strategic purposes, policy and the purposes in the field of quality with the budget of quality expenses was formed by emphasizing on the considerable influence of the budget of quality expenses on the realization of the purposes in the field of quality and the program of quality of the enterprise. The form of the general budget of quality costs has been developed to increase the efficiency of achieving the planned results in the field of quality management which demonstrates the connection of business processes with strategic goals, policies and objectives in the field of quality and performance indicators (KPI) were made.
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.3.11
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55608
Розташовується у зібраннях:Вісник № 03. Економічні науки

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
visnyk_KhPI_2020_3_EN_Skliar_Biudzhetuvannia.pdf435,35 kBAdobe PDFВідкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google ScholarУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.