Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55647
Название: Перспективи застосування високотемпературних надпровідників в електротехнічному обладнанні
Авторы: Шевченко, Валентина Володимирівна
Шайда, Віктор Петрович
Шилкова, Лариса Василівна
Ключевые слова: методичні вказівки; електрообладнання; надпровідність; індукція магнітного поля; кріотурбогенератори; теорія Бардіна — Купера — Шріффера; діамагнетизм
Дата публикации: 2021
Библиографическое описание: Перспективи застосування високотемпературних надпровідників в електротехнічному обладнанні [Електронний ресурс] : метод. вказівки та контрольні завдання з дисципліни "Перспективи застосування надпровідності в електромеханіці" : для студентів ден. форми навчання спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", спеціалізації "Електричні машини" / уклад.: В. В. Шевченко, В. П. Шайда, Л. В. Шилкова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 36 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55647.
Краткий осмотр (реферат): Дисципліна "Перспективи застосування надпровідності в електромеханіці" дозволяє студентам-магістрантам одержати теоретичні знання в галузі надпровідності (НП), теоретичні та практичні знання в області використання низько- та високотемпературних НП для електротехнічного обладнання (електричних машин і трансформаторів). Для вивчення дисципліни необхідні знання з загальних курсів фізики, теоретичних основ електротехніки, електричних машин, технології виготовлення та діагностики електричних машин і трансформаторів, нормативних документів з обслуговування електрообладнання (ЕО). Під час вивчення дисципліни розглядаються основні положення теорії надпровідності, типи та технологія виготовлення НП; теорій, що пояснюють механізм надпровідності; досягнення світової науки і практики в створенні НП різних типів; технології виготовлення НП; області використання НП різних типів в електромеханіці; основні конструктивні рішення і особливості надпровідникових елементів електрообладнання, турбогенераторів (ТГ) та інших типів електричних машин. Методичні вказівки містять контрольні питання до розділів курсу "Перспективи застосування надпровідності в електромеханіці", назви тем індивідуальних завдань, методичні вказівки і теоретичні дані, які можна використовувати для виконання цих завдань, а також перелік літературних джерел, необхідних для вивчення дисципліни та виконання роботи. У методичних вказівках та в контрольних завданнях використовуються скорочення: ЕМ – електрична машина; ЕО – електрообладнання; НП – надпровідник; НТНП – низькотемпературний надпровідник; ВТНП – високотемпературний над-провідник; БКШ – теорія надпровідності Бардіна – Купера – Шріффера (теорія куперівських пар); ТГ – турбогенератор. Навчальним планом дисципліни "Перспективи застосування надпровідності в електромеханіці" передбачені лекції та самостійна робота з виконання індивідуального завдання. Вивчення курсу закінчується заліком. При виконанні контрольного завдання з дисципліни "Перспективи застосування надпровідності в електромеханіці" потрібно в письмовому вигляді виконати завдання відповідно до варіанта, який для студентів денного навчання слід вибрати за номером у списку журналу академічної групи, а для студентів заочної форми – згідно шифру з залікової книжки. Приклад оформлення титульного аркуша завдань наведено в Додатку А.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4281-5545
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55647
Располагается в коллекциях:Кафедра "Електричні машини"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
prohramy_2021_Perspektyvy.pdf598,16 kBAdobe PDFОткрыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.