Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55647
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorШевченко, Валентина Володимирівнаuk
dc.contributor.authorШайда, Віктор Петровичuk
dc.contributor.authorШилкова, Лариса Василівнаuk
dc.date.accessioned2022-01-18T08:12:50Z-
dc.date.available2022-01-18T08:12:50Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationПерспективи застосування високотемпературних надпровідників в електротехнічному обладнанні [Електронний ресурс] : метод. вказівки та контрольні завдання з дисципліни "Перспективи застосування надпровідності в електромеханіці" : для студентів ден. форми навчання спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", спеціалізації "Електричні машини" / уклад.: В. В. Шевченко, В. П. Шайда, Л. В. Шилкова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 36 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55647.uk
dc.identifier.urihttp://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55647-
dc.description.abstractДисципліна "Перспективи застосування надпровідності в електромеханіці" дозволяє студентам-магістрантам одержати теоретичні знання в галузі надпровідності (НП), теоретичні та практичні знання в області використання низько- та високотемпературних НП для електротехнічного обладнання (електричних машин і трансформаторів). Для вивчення дисципліни необхідні знання з загальних курсів фізики, теоретичних основ електротехніки, електричних машин, технології виготовлення та діагностики електричних машин і трансформаторів, нормативних документів з обслуговування електрообладнання (ЕО). Під час вивчення дисципліни розглядаються основні положення теорії надпровідності, типи та технологія виготовлення НП; теорій, що пояснюють механізм надпровідності; досягнення світової науки і практики в створенні НП різних типів; технології виготовлення НП; області використання НП різних типів в електромеханіці; основні конструктивні рішення і особливості надпровідникових елементів електрообладнання, турбогенераторів (ТГ) та інших типів електричних машин. Методичні вказівки містять контрольні питання до розділів курсу "Перспективи застосування надпровідності в електромеханіці", назви тем індивідуальних завдань, методичні вказівки і теоретичні дані, які можна використовувати для виконання цих завдань, а також перелік літературних джерел, необхідних для вивчення дисципліни та виконання роботи. У методичних вказівках та в контрольних завданнях використовуються скорочення: ЕМ – електрична машина; ЕО – електрообладнання; НП – надпровідник; НТНП – низькотемпературний надпровідник; ВТНП – високотемпературний над-провідник; БКШ – теорія надпровідності Бардіна – Купера – Шріффера (теорія куперівських пар); ТГ – турбогенератор. Навчальним планом дисципліни "Перспективи застосування надпровідності в електромеханіці" передбачені лекції та самостійна робота з виконання індивідуального завдання. Вивчення курсу закінчується заліком. При виконанні контрольного завдання з дисципліни "Перспективи застосування надпровідності в електромеханіці" потрібно в письмовому вигляді виконати завдання відповідно до варіанта, який для студентів денного навчання слід вибрати за номером у списку журналу академічної групи, а для студентів заочної форми – згідно шифру з залікової книжки. Приклад оформлення титульного аркуша завдань наведено в Додатку А.uk
dc.language.isouk-
dc.subjectметодичні вказівкиuk
dc.subjectелектрообладнанняuk
dc.subjectнадпровідністьuk
dc.subjectіндукція магнітного поляuk
dc.subjectкріотурбогенераториuk
dc.subjectтеорія Бардіна — Купера — Шріффераuk
dc.subjectдіамагнетизмuk
dc.titleПерспективи застосування високотемпературних надпровідників в електротехнічному обладнанніuk
dc.typeLearning Objecten
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0002-4281-5545-
Appears in Collections:Кафедра "Електричні машини"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Perspektyvy.pdf598,16 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.