Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55654
Title: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Хімія і технологія основного органічного синтезу"
Authors: Жирнова, Світлана Вікторівна
Овсяннікова, Тетяна Олександрівна
Чаплигіна, Олена Миколаївна
Keywords: методичні вказівки; ізомеризація циклогексану; синтез бензойної кислоти; процеси сульфування; дегідратація бутилового спирта; отримання триметиламіну; процеси окислення
Issue Date: 2021
Publisher: ТОВ "Планета – Прінт"
Citation: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Хімія і технологія основного органічного синтезу" : для студентів спец. 161 "Хімічні технології та інженерія" / уклад.: С. В. Жирнова, Т. О. Овсяннікова, О. М. Чаплигіна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Планета – Прінт, 2021. – 58 с.
Abstract: Хімія і технологія основного органічного синтезу як наукова дисципліна включає комплекс дисциплін по хімії і технології виробництва різноманітних органічних продуктів та виробів з них. Виробництво органічних продуктів засновано на переробці нафтової та газової сировини, в основному нафтопереробними та хімічними підприємствами. Синтез органічних речовин основується на переробці нафти, газу, вугілля та інших корисних копалин і саме сюди входять: походження, основний склад, експлуатаційні характеристики та промислові методи переробки нафти і газу. В методичних вказівках представлені лабораторні роботи і контрольні питання з найважливіших розділів лекційного курсу "Хімія і технологія основного органічного синтезу". Для виконання експериментальної роботи для студента перед кожним розділом методичних вказівок надається коротке теоретичне введення. Конкретна додаткова інформація також міститься на початку опису лабораторних робіт. Питання, запропоновані в кінці розділу, повинні сприяти більш глибокому засвоєнню теоретичного курсу, допомагати грамотно виконувати і обробляти експеримент. Перед початком кожної лабораторної роботи перевіряється готовність студента до її виконання: розуміння суті процесів, що протікають в реакторі; володіння методикою проведення роботи; знання токсикологічних і вогненебезпечних властивостей речовин, використаних в роботі; володіння безпечними прийомами роботи на установці. Перевіряється правильність оформлення лабораторного журналу, в якому фіксується допуск студента до роботи. Виконання лабораторного практикуму завершується здачею заліку з обов'язковою перевіркою лабораторного журналу.
ORCID: orcid.org/0000-0003-4916-7189
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55654
Appears in Collections:Кафедра "Органічний синтез та фармацевтичні технології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Khimiia.pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.