Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55659
Title: Гальванічні покриття тернарними сплавами заліза: формування, властивості
Authors: Єрмоленко, Ірина Юріївна
Ведь, Марина Віталіївна
Каракуркчі, Ганна Володимирівна
Сахненко, Микола Дмитрович
Keywords: монографія; електролітичні сплави; електроосадження; метали тріади феруму; катодні процеси; кінетика; співосадження; цитратні електроліти
Issue Date: 2019
Publisher: ФОП Бровін О. В.
Citation: Гальванічні покриття тернарними сплавами заліза: формування, властивості : монографія / І. Ю. Єрмоленко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Бровін О. В., 2019. – 247 с. : іл.
Abstract: Монографія містить аналіз науково-технічної інформації та результати власних досліджень авторів з формування багатокомпонентних електролітичних сплавів на основі заліза. Розглянуто іонні рівноваги у розчинах цитратних електролітів за наявності вольфраматів та молібдатів; визначено кінетику електродних реакцій за участю різних форм феруму (III), кобальту та гетероядерних комплексів; проаналізовано вплив режимів електролізу на елементний і фазовий склад, морфологію та функціональні властивості (каталітичні, магнітні, мікротвердість, корозійну стійкість) покриттів; запропоновано принципіальні технології електроосадження тернарних сплавів заліза та кобальту з вольфрамом і / або молібденом, що враховують варіативність механізмів формування. Монографія розрахована на фахівців в області хімічних технологий, а також викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55659
ISBN: 978-617-7738-53-3
Appears in Collections:Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Фізичної хімії"
Публікації співробітників (ВІТВ НТУ "ХПІ")

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monograph_2019_Iermolenko_Halvanichni_pokryttia.pdf8,47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.