Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55664
Title: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Економічна статистика"
Authors: Стригуль, Лариса Станіславівна
Александрова, Вікторія Олександрівна
Keywords: методичні вказівки; менеджмент; управління підприємством; економіка; кредитні операції; товарообіг
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Економічна статистика" [Електронний ресурс] : для студентів економ. спец. всіх форм навчання першого (бакалавр.) рівня / уклад.: Л. С. Стригуль, В. О. Александрова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 16 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55664.
Abstract: У сучасних умовах глобалізації процесів розвитку та функціонування соціально-економічних явищ постає проблема пошуку шляхів і напрямків аналізу для подальшого їх удосконалення за рахунок умілого та доречного застосування сучасних економіко-статистичних методів. Розвиток сучасної науки дозволяє отримувати величезну кількість цифрового матеріалу, що характеризує різні сторони досліджуваних явищ та процесів. У зв’язку з цим виникає необхідність систематизації цього цифрового матеріалу та виділення найбільш прогностично та діагностично значимих показників, що потребує використання складних розрахункових методів статистики. Особливість дисципліни "Економічна статистика" полягає в тому, що робота менеджменту та бухгалтерії будь-якого підприємства стає неможливою без змістовних знань та умінь користування сучасними методами економіко-статистичного аналізу для ефективного управління підприємством, тому питання теоретичних підходів статистичної методології розглядаються у тісному взаємозв’язку з вирішеннями типових практичних завдань. Основна увага при вивченні дисципліни "Економічна статистика" приділяється визначенню та аналізу існуючих систем економічних показників і можливостям їх інтерпретації на засадах використання методів статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи/розрахунково-графічного завдання мають на меті - надати допомогу студентам у процесі виконання самостійної роботи з курсу "Економічна статистика".
ORCID: orcid.org/0000-0003-2343-4234
orcid.org/0000-0003-3567-979X
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55664
Appears in Collections:Кафедра "Туризм i готельно-ресторанний бізнес"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Ekonomichna_statystyka.pdf558,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.