Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55665
Title: Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Економічна статистика"
Authors: Стригуль, Лариса Станіславівна
Александрова, Вікторія Олександрівна
Keywords: методичні вказівки; аналіз фонду робочого часу; види середніх величин; статистичні групування; багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз; індекси злиднів; показники ефективності праці
Issue Date: 2021
Citation: Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Економічна статистика" [Електронний ресурс] : для студентів економ. спец. всіх форм навчання першого (бакалавр.) рівня / уклад.: Л. С. Стригуль, В. О. Александрова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 102 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55665.
Abstract: Економічна статистика є базовою загальнопрофесійною дисципліною для студентів, що навчаються за напрямом "Облік і оподаткування", та студентів інших економічних спеціальностей, оскільки в даний час у всьому світі вона є універсальною мовою для спілкування економістів усіх країн і всіх напрямів, державних діячів, політиків, соціологів, бізнесменів, фінансистів і фахівців в області держуправління. Тому важливо навчити студентів цієї універсальної мови спілкування фахівців у всьому світі. Кількісні вимірювання соціально-економічних процесів і явищ ґрунтуються на положеннях економічної теорії, результатах вивчення якісних аспектів економічних процесів, отриманих в рамках загальноекономічної теорії і різних прикладних розділів економічної науки. У свою чергу, розвиток економічної теорії неможливий без використання результатів статистичного опису і аналізу економічних процесів для перевірки і уточнення окремих постулатів, концепцій, положень і висновків. Статистика за допомогою своїх методів не тільки перевіряє коректність запропонованої теоретичної гіпотези, але і підтверджує конкретними числовими характеристиками розвиток встановлених тенденцій у часі, а також встановлює роль різних чинників та визначає їх вплив на загальний процес розвитку досліджуваного явища. Метою навчальної дисципліни є системний виклад статистичних методів, які застосовуються на основних стадіях економіко-статистичного дослідження. При цьому розгляд статистичної методології вивчення закономірностей економічної діяльності ґрунтується на широкому використанні результатів теорії вірогідності і математичної статистики із застосуванням засобів сучасної обчислювальної техніки.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2343-4234
orcid.org/0000-0003-3567-979X
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55665
Appears in Collections:Кафедра "Туризм i готельно-ресторанний бізнес"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Statystyka.pdf2,54 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.