Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55685
Title: Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Контроль якості у виробництві фармацевтичних препаратів"
Authors: Овсяннікова, Тетяна Олександрівна
Анан'єва, Валерія Вікторівна
Петров, Сергій Олександрович
Keywords: методичні вказівки; лікарські препарати; аналіз розчину глюкози; хімічні реакції; аналіз квіток ромашки; аналіз розчину натрію хлориду; аналіз розчину водню пероксиду
Issue Date: 2021
Publisher: ТОВ "Планета – Прінт"
Citation: Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Контроль якості у виробництві фармацевтичних препаратів" : для студентів спец. 226 "Фармація, промислова фармація" / уклад.: Т. О. Овсяннікова, В. В. Анан'єва, С. О. Петров ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Планета – Прінт, 2021. – 57 с.
Abstract: Основною метою аналізу лікарських речовин є контроль якості препаратів на їх відповідність вимогам діючої нормативно-технічної документації. Фармакопейний аналіз лікарських препаратів включає в себе оцінку якості за багатьма показниками. Зокрема, встановлення справжності лікарського засобу, аналіз чистоти, визначення вмісту діючої речовини або інгредієнтів, що входять до складу лікарського засобу. На основі одержаних даних дослідник робить висновок про відповідність лікарського засобу вимогам нормативної документації і таким чином вирішує питання про можливість його використання у медичній практиці. Методичні вказівки призначені для виконання практичних занять з дисципліни "Контроль якості у виробництві фармацевтичних препаратів" і можуть бути використані також при оцінці якості фармацевтичних препаратів у практичній діяльності. У методичних вказівках наведені опис загальних методів оцінювання якості лікарських засобів у відповідності з вимогами Державної фармакопеї України (ДФУ) та іншої нормативно-технічної документації (НТД), затвердженої Міністерством охорони здоров’я України та методик проведення контролю якості препаратів неорганічної та органічної природи, природної сировини. Методики аналізу, наведені у вказівках, охоплюють індивідуальні лікарські засоби синтетичного, а також рослинного походження та різноманітні лікарські форми (сухі та рідкі форми, мазі). Методичні вказівки до практичних занять включають: ціль роботи, обладнання і реактиви, хід роботи, який включає методики проведення дослідів, рівняння реакцій, формули розрахунків, довідковий матеріал, висновки про якість препарату, контрольні питання. Виконання завдань методичних вказівок до практичних занять з дисципліни "Контроль якості у виробництві фармацевтичних препаратів" сприятиме поглибленому засвоєнню теоретичного матеріалу та формуванню експериментальних вмінь самостійної роботи з аналізу лікарських препаратів.
ORCID: orcid.org/0000-0003-4916-7189
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55685
Appears in Collections:Кафедра "Органічний синтез та фармацевтичні технології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Kontrol.pdf1,32 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.