Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55686
Title: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Промислова мікробіологія та санітарія"
Authors: Овсяннікова, Тетяна Олександрівна
Посохов, Євген Олександрович
Keywords: методичні вказівки; види мікроскопії; живильні середовища; метод Коха; ковбасні вироби; метод Дригальського; санітарна мікробіологія; метод граничних розведень; ідентифікація сальмонел; сухі дитячі суміші
Issue Date: 2021
Publisher: ТОВ "Планета – Прінт"
Citation: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Промислова мікробіологія та санітарія" : для студентів спец. 226 "Фармація, промислова фармація" / уклад.: Т. О. Овсяннікова, Є. О. Посохов ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Планета – Прінт, 2021. – 72 с.
Abstract: Методичні вказівки призначені для виконання лабораторних робіт з дисципліни курсу "Промислова мікробіологія та санітарія" і допоможуть оволодіти основними навичками проведення мікробіологічних досліджень у практичній діяльності. У методичних вказівках описано обладнання мікробіологічної лабораторії, обладнання мікроскопа та правила роботи з ним, види мікроскопії, наведені методи відбору та підготування проб для мікробіологічного аналізу, методи аналізу зразків, довідкова інформація. Лабораторні роботи включають мету, загальні положення, порядок виконання роботи та питання для самоперевірки. Промислова мікробіологія – це наука про найважливіші мікробіологічні процеси і їх практичне застосування для одержання промисловим способом коштовних продуктів життєдіяльності мікроорганізмів, їх біомаси, як найважливішого білкового продукту, про одержання окремих речовин (препаратів), які використовуються у різних галузях промисловості та медицині. Мікроорганізми, завдяки широкому набору різноманітних ферментних систем, здатні утворювати в процесі життєдіяльності різні продукти обміну, а також модифікувати природні або хімічно синтезовані сполуки та речовини. До процесів, які здійснюють мікроорганізми, та відносяться до промислової мікробіології, належать ряд виробництв: хлібопечення, виноробство, пивоварство, одержання оцту, кисломолочних продуктів, антибіотиків, амінокислот, ферментів, вітамінів, гормонів і інших біологічно активних речовин. До проблем промислової мікробіології відносяться питання захисту високоактивних продуцентів продуктів метаболізму мікроорганізмів від сторонньої мікрофлори. Дану проблему вирішує санітарна мікробіологія. Санітарна мікробіологія – медико-біологічна наука, що досліджує закономірності існування потенційно небезпечних для людини мікроорганізмів у навколишньому середовищі, а також процеси, які ними й обумовлені, та можуть безпосередньо або побічно впливати на промислові мікробіологічні процеси та здоров'я людей. Санітарна мікробіологія відноситься до групи профілактичних наук і перебуває на стику мікробіології, гігієни та епідеміології.
ORCID: orcid.org/0000-0003-4916-7189
orcid.org/0000-0001-8395-9089
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55686
Appears in Collections:Кафедра "Органічний синтез та фармацевтичні технології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Promyslova_mikrobiolohiia.pdf1,87 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.