Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55699
Title: Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств
Keywords: конференції НТУ "ХПІ"; праці вчених НТУ "ХПІ"; економіка України; міжнародний бізнес; пандемія Covid-19; міжнародна конкурентоспроможність; підприємства; інноваційні процеси; Четверта промислова революція; управління; інтелектуальна власність; біржова діяльність; бізнес-адміністрування; страхові послуги; індустрія 4.0; облік; аудит; оподаткування; цифрова економіка; маркетингові технології
Issue Date: 2021
Publisher: ТОВ "Планета-Прінт"
Citation: Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств : матеріали 14-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 листопада 2021 р. / заг. ред. С. А. Мехович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Планета-Прінт, 2021. – 106 с.
Abstract: Подано тези доповідей науково-практичної конференції за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями організацій та підприємств.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55699
Appears in Collections:Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conference_NTU_KhPI_2021_Problemy_sots-ekon_rozvytku_pidpryiemstv.pdf2,17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.