Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55721
Title: Спосіб фотохімічного структурування полімерної композиції
Authors: Авраменко, Вячеслав Леонідович
Близнюк, Олександр Вікторович
Підгорна, Лідія Пилипівна
Черкашина, Ганна Миколаївна
Keywords: патент; винахід; технології пластичних мас; хімічні реакції; суміш бензила; термічна деполімеризація; УФ-опромінювання
Issue Date: 2020
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на винахід 122072 Україна, МПК C08F 2/48 (2006.01) C08J 3/28 (2006.01). Спосіб фотохімічного структурування полімерної композиції / Авраменко В. Л., Близнюк О. В., Підгорна Л. П., Черкашина Г. М. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № a 2018 03089 ; заявл. 26.03.2018 ; опубл. 10.09.2020, Бюл. № 17. – 3 с.
Abstract: Винахід належить до технології пластичних мас і полімерних композиційних матеріалів і може бути використаний для одержання різних виробів технічного і декоративного призначення, в техніці, будівництві, дизайнерській галузі. Задача винаходу - одержання однорідних за властивостями полімерних шарів необхідної товщини, одностадійним структуруванням полімерної композиції. Поставлена задача досягається тим, що в способі фотохімічного структурування полімерної композиції, процес структурування ведуть за допомогою наповнювача, на поверхню якого попередньо іммобілізована суміш фото- і термоініціатору.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55721
Appears in Collections:Кафедра "Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020_Avramenko_Patent_122072.pdf155,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.