Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55726
Title: Впровадження цифрових систем диспетчерського управління у електроенергетиці
Authors: Довгалюк, Оксана Миколаївна
Омеляненко, Галина Вікторівна
Піротті, Олексій Євгенович
Keywords: автоматизовані системи диспетчерського управління; попередження аварій; енергоефективність; мікропроцесорні контролери
Issue Date: 2017
Citation: Довгалюк О. М. Впровадження цифрових систем диспетчерського управління у електроенергетиці / О. М. Довгалюк, Г. В. Омельяненко, О. Є. Піротті [Електронний ресурс] // Проблеми сучасної електроенергетики, електротехніки та електромеханіки: теорія і практика : матеріали 1-ї Всеукр. наук.-техн. інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 14-15 грудня 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2017. – 1 с. – URL: https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/1585/1507, вільний (дата звернення 25.01.2022 р.).
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55726
Appears in Collections:Кафедра "Передача електроенергії"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dovhaliuk_Vprovadzhennia_tsyfrovykh_2017.pdf104,12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.