Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55768
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерна схемотехніка"
Authors: Носик, Андрій Михайлович
Онищенко, Валерій Валентинович
Усик, Вікторія Валеріївна
Лисиця, Дмитро Олександрович
Keywords: методичні вказівки; синтез комбінаційних схем; дослідження дешифраторів; дослідження мультиплексорів; регістри; тригери; лічильники
Issue Date: 2021
Publisher: ФО–П Єфименко С. А.
Citation: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерна схемотехніка" : для студентів усіх форм навчання за спец. 123 "Комп'ютерна інженерія" / уклад.: А. М. Носик [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Єфименко С. А., 2021. – 135 с.
Abstract: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерна схемотехніка" для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 123 "Комп'ютерна інженерія" підготовлені відповідно до робочої навчальної програми з дисципліни "Комп'ютерна схемотехніка", яка вивчається студентами кафедри мультимедійних інформаційних технології і систем. Метою дисципліни є передача студентам знань, необхідних для самостійного аналізу та синтезу операційних вузлів і пристроїв на основі методів комп’ютерної технології, а також для побудови пристроїв ЕОМ з заданими характеристиками на базі інтегральних мікросхем (ІМС). Вивчення даної дисципліни дозволяє з єдиних схемо технічних позицій розглядати та вивчати весь спектр виробів обчислювальної техніки.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4171-1875
orcid.org/0000-0003-3104-528X
orcid.org/0000-0003-1778-4676
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55768
Appears in Collections:Кафедра "Мультимедійні інформаційні технології і системи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Kompiuterna_skhemotekhnika.pdf2,21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.