Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55770
Title: Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Комп'ютерна електроніка"
Authors: Носик, Андрій Михайлович
Онищенко, Валерій Валентинович
Корольова, Яна Юріївна
Keywords: методичні вказівки; напівпровідникові діоди; дослідження стабілітронів; транзистори; оптоелектронні прибори; транзисторні ключові каскади
Issue Date: 2021
Publisher: ФО–П Єфименко С. А.
Citation: Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Комп'ютерна електроніка" : для студентів усіх форм навчання за спец. 123 "Комп'ютерна інженерія" / уклад.: А. М. Носик, В. В. Онищенко, Я. Ю. Корольова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Єфименко С. А., 2021. – 98 с.
Abstract: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Комп'ютерна електроніка" для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 123 "Комп'ютерна інженерія" підготовлені відповідно до робочої навчальної програми з дисципліни "Комп'ютерна електроніка". Виконання практичних завдань проводиться індивідуально кожним студентом. У результаті виконання практичних занять студенти повинні: – знати: класифікацію і призначення сучасних елементів комп’ютерної електроніки, включаючи їхні характеристики, параметри, еквівалентні схеми, типові схеми підключення, схемотехніку логічних елементів; типономiнали, характеристики , схемні і функціональні особливості різних серій інтегральних мікросхем; – вміти: виконувати розрахунки електричних схем з використанням сучасної елементної бази, застосовувати програмні засоби для моделювання електричних схем. Методичні вказівки містять практичні заняття, що складаються з таких підрозділів, як: – мета роботи; – завдання до виконання практичних занять; – порядок виконання роботи; – варіанти індивідуальних завдань.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4171-1875
orcid.org/0000-0003-3104-528X
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55770
Appears in Collections:Кафедра "Мультимедійні інформаційні технології і системи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Kompiuterna_elektronika.pdf1,8 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.