Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55774
Title: Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Основи комп'ютерної інженерії"
Authors: Поршин, Сергій Михайлович
Носик, Андрій Михайлович
Онищенко, Валерій Валентинович
Keywords: методичні вказівки; інформаційні технології; машинні коди; системи числення; програмне забезпечення
Issue Date: 2021
Publisher: ФО-П Єфименко С. А.
Citation: Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Основи комп'ютерної інженерії" : для студентів усіх форм навчання за спец. 123 "Комп'ютерна інженерія" / уклад.: С. М. Поршин, А. М. Носик, В. В. Онищенко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Єфименко С. А., 2021. – 154 с.
Abstract: Метою вивчення навчальної дисципліни "Основи комп’ютерної інженерії" є вивчення складу та структури сучасного апаратного та програмного забезпечення персональних комп’ютерів (ПК), арифметичні та логічні основи побудови ПК, структури типового процесора фон Неймана, системи числення, принципи збереження інформації на магнітних носіях, основних понять та роботи у операційній системі Windows, загальних відомостей про роботу у офісному пакет Microsoft Office, основ комп’ютерної графіки, мультимедіа та комп’ютерних мереж. Представлені методичні вказівки призначені для опрацювання питань, пов’язаних з вивченням: – основних терміни комп’ютерної інженерії, інформаційних основ комп’ютерів, арифметичних основ комп’ютерів, подання символьної та мультимедійної інформації в комп’ютері; – апаратних основ комп’ютерної інженерії, де розглядаються питання щодо побудови архітектури комп’ютера та принципи функціонування комп’ютерів, принципи зберігання інформації, основні поняття з побудови та функціонування комп’ютерних мереж; – програмні основи комп’ютерної інженерії, де розглядаються питання щодо основних функцій і характеристик операційних систем, програмного забезпечення комп’ютерів. Методичні вказівки містять практичні заняття, що складаються з таких підрозділів, як: – мета роботи; – завдання до виконання практичних занять; – порядок виконання роботи; – варіанти індивідуальних завдань.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4171-1875
orcid.org/0000-0003-3104-528X
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55774
Appears in Collections:Кафедра "Мультимедійні інформаційні технології і системи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Osnovy.pdf2,5 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.