Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55809
Title: Спосіб виробництва рибної муки
Authors: Перевертайленко, Олександр Юрійович
Толчинський, Юрій Аврамович
Товажнянський, Леонід Леонідович
Ведь, Валерій Євгенович
Keywords: патент; корисна модель; кормовиробництво; рибні відходи; кек; пресування
Issue Date: 2019
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 132415 Україна, МПК A23B 4/03 (2006.01) A23L 3/40 (2006.01). Спосіб виробництва рибної муки / Перевертайленко О. Ю., Толчинський Ю. А., Товажнянський Л. Л., Ведь В. Є. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2018 09582 ; заявл. 24.09.2018 ; опубл. 25.02.2019, Бюл. № 4. – 2 с. : іл.
Abstract: Спосіб виробництва рибної муки включає подрібнення та термообробку вихідної сировини, його подальше пресування, що здійснюються у дві послідовні стадії, розділення пресованого матеріалу на тверду вологу масу та суспензію, сушіння твердої вологої маси, центрифугування та сепарацію суспензії з утворенням кеку та клейової води, випарювання клейової води з утворенням концентрату. Утворений при центрифугуванні кек направляють на другу стадію пресування, а концентрат, утворений при випарюванні клейової води, направляють на першу стадію пресування.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55809
Appears in Collections:Кафедра "Інтегровані технології, процеси і апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Perevertailenko_Patent_132415.pdf165,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.