Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55810
Title: Спосіб покращення роботи радіатора та зниження температури викидних газів двигунів наземних транспортних засобів
Authors: Толчинський, Юрій Аврамович
Перевертайленко, Олександр Юрійович
Товажнянський, Леонід Леонідович
Ведь, Валерій Євгенович
Keywords: патент; корисна модель; двигуни внутрішнього згоряння; радіаторна система охолодження; викидні гази; вихрова труба
Issue Date: 2019
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 133978 Україна, МПК (2019.01) F01P 5/00 F01P 7/00. Спосіб покращення роботи радіатора та зниження температури викидних газів двигунів наземних транспортних засобів / Толчинський Ю. А., Перевертайленко О. Ю., Товажнянський Л. Л., Ведь В. Є. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2018 11971 ; заявл. 03.12.2018 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8. – 5 с. : іл.
Abstract: Спосіб покращення роботи радіатора та зниження температури викидних газів двигунів наземних транспортних засобів полягає у відборі щонайменше частини охолоджуючого повітря після радіатору та його подачі до вихрової труби, в якій повітря розділяється на теплий та холодний потоки. Застосовують низьконапірну вихрову трубу; одну частину повітря з вихрової труби змішують із потоком повітря, що подається на радіатор, а іншу частину повітря, з вихрової труби змішують з викидними газами двигуна; при цьому вибір холодної або теплої частини розділеного у вихровій трубі повітря, що йде на змішування, здійснюють залежно від температури довколишнього повітря.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55810
Appears in Collections:Кафедра "Інтегровані технології, процеси і апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Tolchynskyi_Patent_133978.pdf349,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.