Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55853
Title: Спосіб отримання енергетичних ресурсів з потоків викидних газів ракетних двигунів
Authors: Толчинський, Юрій Аврамович
Товажнянський, Леонід Леонідович
Ведь, Валерій Євгенович
Перевертайленко, Олександр Юрійович
Keywords: патент; корисна модель; ракетна техніка; утилізація; охолоджувальні рідини; теплота; пари
Issue Date: 2020
Publisher: ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Citation: Пат. на корисну модель 141462 Україна, МПК F23G 5/40 (2006.01). Спосіб отримання енергетичних ресурсів з потоків викидних газів ракетних двигунів / Толчинський Ю. А., Товажнянський Л. Л., Ведь В. Є., Перевертайленко О. Ю. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2019 09949 ; заявл. 23.09.2019 ; опубл. 0.04.2020, Бюл. № 7. – 4 с. : іл.
Abstract: Спосіб отримання енергетичних ресурсів з потоку викидних газів ракетного двигуна включає спрямування потоку викидних газів до системи каналів, які складаються з конфузорної частини, прямої ділянки та дифузорної частини, впорскування охолоджуючої води та подачу повітря у потік викидних газів. Стінки системи каналів охолоджують, а утилізовану енергію викидних газів акумулюють. Для охолодження стінок системи каналів застосовують щонайменше два потоки охолоджувальних рідин, які подають у окремі замкнені канали, обмежені теплопередаючими стінками та розташовані концентрично відносно потоку викидних газів. Охолоджувальні рідини вибирають таким чином, що теплота утворення парів охолоджувальної рідини у найближчому до потоку викидних газів каналі є найбільшою. Тепло, відведене від охолоджувальних рідин, використовують.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55853
Appears in Collections:Кафедра "Інтегровані технології, процеси і апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020_Tolchynskyi_Patent_141462.pdf388,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.