Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55874
Title: Духовний розвиток лідера – необхідна умова його еволюції
Other Titles: Spiritual development of leader - is necessary condition of his evolution
Authors: Романовський, Олександр Георгійович
Михайличенко, Валентина Євдокимівна
Семке, Ніна Миколаївна
Keywords: самовдосконалення; підготовка; spiritual development; mental self-improvement
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Романовський О. Г. Духовний розвиток лідера – необхідна умова його еволюції / О. Г. Романовський, В. Є. Михайличенко, Н. М. Семке // Лідер. Еліта. Суспільство = Leader. Elite. Society. – 2021. – № 1. – С. 34-42.
Abstract: З’ясовано сутність вимог сучасної епохи до людини і необхідність формування її нового світогляду. Розглянуто поняття “еволюція” і “духовність”. Висвітлено роль духовності в еволюції людини і формуванні світогляду лідера. Підкреслено, що світогляд керівника повинен ґрунтуватися на його широкій гуманітарній підготовці, новій філософії. Розкрито сутність, способи, методи духовного, морального і психічного вдосконалення і роль системи виховання, освіти і самовиховання в процесі підготовки майбутніх лідерів.
The content of imposed on a person requirement of the modern era and the need for a new worldview are revealed. The content of the concepts “evolution” and “spirituality” is considered. The role of spirituality in human evolution and the formation of leaders’ worldview is shown. It was emphasized that leader’s worldview should be based on his broad humanitarian training, a new philosophy. The essence, approaches, methods of spiritual, moral and mental improvement and the role of the system of training, education and self-upbringing in the process of training future leaders are revealed.
ORCID: orcid.org/0000-0002-0602-9395
orcid.org/0000-0001-7390-5319
DOI: doi.org/10.20998/2616-3241.2021.1.03
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55874
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"
Кафедра "Соціології і публічного управління"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LES_2021_1_Romanovskyi_Dukhovnyi.pdf235,67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.