Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55876
Название: Особливості підготовки еліти і лідерів в закладі вищої інженерної освіти
Другие названия: Features of elite and leader training in the institution of higher engineering education
Авторы: Сокол, Євген Іванович
Романовський, Олександр Георгійович
Пономарьов, Олександр Семенович
Ключевые слова: інноваційне мислення; освіта 4.0; індустрія 4.0; innovative thinking; education 4.0; industry 4.0
Дата публикации: 2021
Издательство: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Библиографическое описание: Сокол Є. І. Особливості підготовки еліти і лідерів в закладі вищої інженерної освіти / Є. І. Сокол, О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов // Лідер. Еліта. Суспільство = Leader. Elite. Society. – 2021. – № 1. – С. 20-33.
Краткий осмотр (реферат): Розкрито сенс і завдання професійної діяльності сучасного інженера. Обґрунтовано зміст і характер його підготовки в системі вищої освіти. Показано необхідність чіткої орієнтації цієї підготовки на виявлення потенційних лідерів серед студентів та наступний цілеспрямований розвиток їхнього лідерського потенціалу. Запропоновано орієнтувати решту інших студентів на їхню підготовку як представників національної гуманітарно-технічної еліти. Проаналізовано характерні особливості підготовки еліти і лідерів в умовах закладів вищої інженерної освіти. Наведено досвід такої підготовки, нагромаджений в Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут”. Підкреслено значення формування у студентів інноваційного мислення і розвитку їхніх креативних здібностей як умови реалізації парадигми освіти 4.0 і кадрового забезпечення індустрії 4.0.
The meaning and tasks of the professional activity of a modern engineer are revealed. The content and nature of its preparation in the system of higher education are substantiated. The need for a clear focus of this training on identifying potential leaders among students and the subsequent purposeful development of their leadership potential is shown. It is proposed to focus the rest of other students on their training as representatives of the national humanitarian and technical elite. The characteristic features of the training of the elite and leaders in the conditions of institutions of higher engineering education are analyzed. The experience of such training, accumulated at the National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, is given. The importance of forming students’ innovative thinking and development of their creative abilities as a condition for the implementation of the paradigm of education 4.0 and staffing industry 4.0 is emphasized.
ORCID: orcid.org/0000-0003-1370-1482
orcid.org/0000-0002-0602-9395
orcid.org/0000-0003-4698-2620
DOI: doi.org/10.20998/2616-3241.2021.1.02
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55876
Располагается в коллекциях:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
LES_2021_1_Sokol_Osoblyvosti.pdf265,97 kBAdobe PDFОткрыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.