Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55915
Назва: Metrics of virtual promotion of a product
Інші назви: Метрики віртуального просування продукту
Автори: Orekhov, Sergey Valerievich
Malyhon, Hennadiy Vasilievich
Ключові слова: semantic kernel; search engine optimization; conversion; семантичне ядро; пошукова оптимізація в Інтернет; конверсія
Дата публікації: 2021
Видавництво: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Бібліографічний опис: Orekhov S. V. Metrics of virtual promotion of a product / S. V. Orekhov, H. V. Malyhon // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Системний аналіз, управління та інформаційні технології = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : System analysis, control and information technology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2 (6). – С. 23-26.
Короткий огляд (реферат): An approach to the mathematical description of the criterion for the effectiveness of a new object of research – virtual promotion is presented in the paper. The emergence of this new object of research is connected, on the one hand, with the classical theory of marketing, and on the other with modern Internet technologies. Marketing is based on the 4P principle: product, price, location and promotion. Promotion is a component of this principle. But in modern conditions, this phenomenon is changing under the influence of the Internet. Now this 4P component is becoming a fully virtual instrument. The traditional scheme of promotion functioning is as follows. A message is created to a potential buyer and the delivery channel of this message undergoes a change. It is based on the principle: money – goods – money. While the new sales scheme is described by the scheme: we attract a client, make money on a client, we spend money. In the new scheme, we deal with product knowledge in the form of the so-called semantic core of web content. Knowledge describes for a potential client how a given product can cover his need for something. Using the logistic principles of the transfer of goods, this semantic core is loaded into the specified Internet nodes. That is, virtual promotion is formed as two channels: logistics and marketing. The first one performs three operations: concentration, formatting and distribution of semantic cores on the Internet. The second manages this process, forming a virtual promotion map. This map is a graph of Internet nodes. It is required to define such a tree of Internet nodes so that virtual promotion has maximum efficiency. The paper analyzes modern metrics related to the processes of search engine optimization on the Internet. Unfortunately, these metrics evaluate only statistically after the fact of visiting a web resource or the budget of the Internet site in which the advertising message about the product was placed. Therefore, based on the conversion metric, a criterion for the effectiveness of virtual promotion was proposed in the work, which takes into account both the attractiveness of the semantic core and the attractiveness of the Int ernet site where the semantic core will be located. The criterion reflects the income that we receive depending on the attractiveness of the semantic kernel and the Internet site.
У статті подано підхід до математичного опису критерію ефективності нового об'єкта досліджень – віртуальне просування. Поява цього нового об'єкта досліджень пов'язано з одного боку з класичною теорією маркетингу, а з іншого - з сучасними Інтернет-технологіями. Маркетинг базується на принципі 4Р: товар, вартість, місце та просування. Компонентою цього принципу є просування. Але в сучасних умовах цей феномен змінюється під впливом мережі Інтернет. Наразі ця компонента 4Р стає повністю віртуальним інструментом. Традиційна схема функціонування просування, коли створюється повідомлення до потенційного покупця і канал доставки цього повідомлення змінюється. Вона виходить з принципі: гроші – товар – гроші. Тоді як нова схема продажів описується схемою: залучаємо клієнта, заробляємо клієнта, витрачаємо. У новій схемі ми маємо справу зі знаннями про продукт у вигляді так званого семантичного ядра веб-контенту. Знання описують для потенційного клієнта, як цей продукт може покрити його потребу у чомусь. Користуючись логістичними принципами передачі товарів, це семантичне ядро завантажується в задані сайти Інтернет. Тобто віртуальне просування формується як два канали: логістичний та маркетинговий. Перший виконує три операції: концентрація, форматування та розподіл семантичних ядер у мережі Інтернет. Другий управляє цим процесом, формуючи карту віртуального просування. Дана карта – це граф вузлів Інтернету. Потрібно визначити таке дерево вузлів Інтернету, щоб віртуальне просування мало максимальну ефективність. У роботі проведено аналіз сучасних метрик, пов'язаних із процесами пошукової оптимізації у мережі Інтернет. На жаль, ці метрики оцінюють лише статистично постфактум відвідування веб-ресурсу або бюджет вузла Інтернет, в якому було розміщено рекламне повідомлення про продукт. Тому в роботі на основі метрики конверсія було запропоновано критерій ефективності віртуального просування, який враховує як привабливість семантичного ядра, так і привабливість вузла Інтернет, де буде розміщено семантичне ядро. Критерій відображає дохід, який отримуємо ми залежно від привабливості семантичного ядра та вузла Інтернет.
ORCID: orcid.org/0000-0002-5040-5861
orcid.org/0000-0001-5448-2488
DOI: doi.org/10.20998/2079-0023.2021.02.04
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55915
Розташовується у зібраннях:Вісник № 02. Системний аналіз, управління та інформаційні технології
Кафедра "Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління ім. А. В. Дабагяна"

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
visnyk_KhPI_2021_2_SAUI_Orekhov_Metrics.pdf760,93 kBAdobe PDFВідкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google ScholarУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.