Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55938
Title: Моральна відповідальність майбутніх бакалаврів хіміко-технологічних спеціальностей за якість своєї професійної підготовки під час навчання у закладах вищої освіти
Other Titles: Moral responsibility of future bachelors of chemical and technological specialties for the quality of their professional training in higher education institutions
Authors: Грень, Лариса Миколаївна
Курбанова, Х. Ш.
Keywords: відповідальність; інженери хімічного профілю; якість; професійна компетентність; метод навчання; chemical engineers
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Грень Л. М. Моральна відповідальність майбутніх бакалаврів хіміко-технологічних спеціальностей за якість своєї професійної підготовки під час навчання у закладах вищої освіти / Л. М. Грень, Х. Ш. Курбанова // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 11 - 12 листопада 2021 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 52 (56). – С. 36-43.
Abstract: У статті розкрито роль моральної відповідальності майбутніх інженерів хімічного профілю за якість їх підготовки у період навчання у закладах вищої освіти.
The article reveals the role of moral responsibility of future chemical engineers for the quality of their training during their studies in higher education institutions.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55938
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2021_52_Hren_Moralna.pdf389,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.