Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55943
Title: Методичні вказівки до самостійної роботи за темою "Механічні коливання та хвилі"
Authors: Храмова, Тетяна Іванівна
Кривоніс, Світлана Станіславівна
Шелест, Тетяна Миколаївна
Keywords: методичні вказівки; класифікація коливань; гармонічні коливання; диференціальні рівняння; кінетична енергія; фігури Ліссажу; хвильові процеси; фазова швидкість
Issue Date: 2022
Publisher: ТОВ "Друкарня Мадрид"
Citation: Методичні вказівки до самостійної роботи за темою "Механічні коливання та хвилі" з курсу "Фізика" : для студентів техн. спец. / уклад.: Т. І. Храмова, С. С. Кривоніс, Т. М. Шелест ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Друкарня Мадрид, 2022. – 60 с.
Abstract: Важливою складовою навчального процесу є здобуття студентами знань з фізики не тільки на лекціях, лабораторних та практичних заняттях, а й під час самостійної та індивідуальної роботи. Вміння розв’язувати задачі є одним з головних критеріїв оволодіння фізикою. У поданих методичних вказівках наводяться теоретичні відомості, приклади розв’язання типових задач, студентам пропонується дати відповідь на контрольні запитання, розв’язати задачі різних рівнів складності з розділу "Механічні коливання та хвилі" курсу "Фізика". Поєднання тестових завдань, типових та нестандартних задач дасть можливість студентам більш досконало опанувати предмет курсу. Ряд задач підвищеної складності сприятиме поглибленню знань з дисципліни "Фізика" за допомогою творчого пошуку та вивчення запропонованих проблем. Наведений на початку роботи теоретичний матеріал з розділу "Механічні коливання та хвилі" має на меті сприяти більш успішному розв’язанню задач. Таким чином, дані методичні вказівки до самостійної роботи студентів є корисними як у плані засвоєння теоретичного матеріалу, так і щодо можливості перевірки знань. Методичні вказівки призначені для студентів усіх технічних спеціальностей денної форми навчання.
ORCID: orcid.org/0000-0002-8116-6189
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55943
Appears in Collections:Кафедра "Фізика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2022_Mekhanichni_kolyvannia.pdf1,32 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.