Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55944
Title: Development of technology and the potential of drinks with "anti-age" effect
Other Titles: Розробка технології та потенціалу напоїв з "anti-age"-ефектом
Authors: Kondratiuk, Nataliia Vyacheslavivna
Savchenko, Alina Mykolayivna
Cherniavska, Anna Yuriivna
Sytnik, Kateryna Igorivna
Keywords: dry concentrates; cocktails; сухі концентрати; коктейлі
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Development of technology and the potential of drinks with "anti-age" effect / N. V. Kondratiuk [et al.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Innovation researches in students’scientific work : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2. – С. 44-49.
Abstract: Modern trends in the creation of drinks provide for the use of various infusions, plant extracts, as well as vitamin and mineral complexes, organic acids and polysaccharides as part of their bases, which allows to ensure the normalization of physiological and metabolic processes in the human body and prevent a number of diseases and syndromes that lead to a decrease in working capacity. The main problems in the creation of various drinking forms are associated with the purification and preparation of water, the dissolution of components and their possible interaction with each other in the packaging unit during storage. Considering the above, it is relevant to create dry concentrates of health-improving drinks with long shelf life. The developed approach and technology is a promising form of drinks to improve the living standards of the population of Ukraine and other countries. The developed products will improve immunity, prevent a number of nutritional diseases, improve dietary intake during diet therapy and help restore micronutrient balance in the human body. It has been established that the physiological value of dry drinks according to the described production method is preserved in finished product forms (sticks with a metallized backing, sachets, sachets with a “zip-fastener” and a metallized inlay, plastic cans with a screw cap and with polymer backing as a control against preliminary opening) the entire recommended shelf life is from 12 to 24 months. The mixture is a convenient form for transportation and preparation. When diluted in liquid media (purified drinking water, mineral water, milk, fermented milk drinks, drinks based on plants, cereals, legumes, tea, coffee, cocoa), the specified functional properties are preserved and improved due to the activation of biologically active substances contained in the mixture and dilution media. The novelty of individual technological solutions and the indicated physiological and functional properties lies in the use of extracts of plants, fruits, berries, vegetables, as well as additionally introduced vitamins, mineral salts, amino acids, hydrolysates and isolates of plant proteins, natural bioenhancers and bioactiators with unique «anti-age» effects.
Сучасні тенденції створення напоїв передбачають використання у складі їх основ різних настоїв, екстрактів рослин, а також вітамінно-мінеральних комплексів, органічних кислот та полісахаридів, що дозволяє забезпечити нормалізацію фізіологічних та метаболічних процесів в організмі людини та запобігти низці захворювань та синдромів, що тягнуть за собою зниження працездатності. Основні проблеми при створенні різних питних форм пов'язані з очищенням та підготовкою води, розчиненням компонентів та їх можливою взаємодією один з одним у фасувальній одиниці під час зберігання. Враховуючи викладене, актуальним є створення сухих концентратів напоїв оздоровчого призначення із тривалими термінами зберігання. Розроблений підхід та технологія є перспективною формою напоїв для підвищення рівня життя населення України та інших країн. Розроблені продукти дозволять підвищити імунітет, провести профілактику низки аліментарних захворювань, удосконалити харчові раціони при дієтотерапії та сприяти відновленню мікронутрієнтного балансу в організмі людини. Встановлено, що фізіологічна цінність сухих напоїв за описаним способом виробництва зберігається в готових товарних формах (стиках з металізованою підкладкою, саше, пакетиках з «зіп-застібкою» та металізованою вкладкою, банках пластикових з кришкою, що закручується, і полімерною підкладкою як контроль від попереднього відкривання) весь термін зберігання від 12 до 24 місяців. Суміш є зручною формою для транспортування та приготування. При розведенні в рідких середовищах (вода питна очищена, вода мінеральна, молоко, кисломолочні напої, напої на основі рослин, злакових, бобових, чаю, кави, какао) задані функціональні властивості зберігаються та покращуються за рахунок активації біологічно активних речовин, що містяться у складі суміші та середовищах для розведення. Новизна окремих технологічних рішень та позначених фізіологічних і функціональних властивостей полягає у використанні екстрактів рослин, плодів, ягід, овочів, а також додатково внесених вітамінів, мінеральних солей, амінокислот, гідролізатів та ізолятів рослинних протеїнів, натуральних речовин-біоенхансерів та біоактиваторів, що володіють унікальними «anti-age» ефектами.
ORCID: orcid.org/0000-0002-0919-8979
orcid.org/0000-0002-0679-3457
orcid.org/0000-0003-2681-0303
DOI: doi.org/10.20998/2220-4784.2021.02.07
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55944
Appears in Collections:Вісник № 02. Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_2_IDNRS_Kondratiuk_Development.pdf765,08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.