Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55946
Title: Технологія виготовлення радіопоглинаючої кераміки
Other Titles: Technology of manufacture of radio absorption ceramics
Authors: Лісачук, Георгій Вікторович
Кривобок, Руслан Вікторович
Захаров, Артем Вячеславович
Волощук, Валентина Василівна
Майстат, Микита Сергійович
Сарай, Василь Володимирович
Keywords: уявна густина; рентгенофазовий аналіз; коефіцієнт передачі; коефіцієнт відбиття; apparent density; X-ray phase analysis; transmission coefficient; reflection coefficient
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Технологія виготовлення радіопоглинаючої кераміки / Г. В. Лісачук [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Innovation researches in students’scientific work : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2. – С. 9-12.
Abstract: Об'єктом роботи є технологія виготовлення радіопоглинаючої кераміки на основі облицювальної плитки з додаванням карбіду кремнію. Для визначення фізичних властивостей використовувався метод гідростатичного зважування у воді. Визначали також рентгенофазовий аналіз та спектральні характеристики – коефіцієнти передачі та відбиття, у діапазоні частот 25,8 - 37.5 ГГц. Плитка складетеся з двох шарів. Спочатку окремо отримують прес-порошок для I і II шару з сировинних матеріалів в заданій кількості, які зважували, зволожували, мололи в шаровому млині; шлікер висушували в сушильній шафі потім подрібнювали та пропускали крізь відповідне сито. Зволожений прес-порошок для I шару, відважували та засипали в форму для пресування, після чого зволожений прес-порошок для II шару, відважували та досипали в форму для пресування. Отриманий сирець висушували. Напівфабрикат покривали поливою та ставили в сушильну шафу. Готовий напівфабрикат випалювали у силітовій печі. Виготовлена за розробленою технологією двошарова плитка з полив’яним покриттям характеризувалась наступними характеристиками: водопоглинання – 9,8 % уявна густина – 1,90 г/см3. Розроблену кераміку, згідно класифікації-ідентифікації, можна віднести до класу радіопоглинаючої кераміки.
The object of the work is the technology of manufacturing radio-absorbing ceramics on the basis of facing tiles with the addition of silicon carbide. The method of hydrostatic weighing in water was used to determine the physical properties. X-ray phase analysis and spectral characteristics - transmission and reflection coefficients, in the frequency range 25.8 – 37.5 GHz were also determined. Tiles consist of two layers. First, separately obtain a press powder for the I and II layer of raw materials in a given amount, which were weighed, moistened, ground in a ball mill; the slip was dried in an oven, then ground and passed through a suitable sieve. The moistened press powder for the first layer was weighed and poured into a mold for pressing, after which the moistened press powder for the second layer was weighed and poured into the mold for pressing. The resulting raw material was dried. The semi-finished product was covered with watering and placed in an oven. The finished semi-finished product was fired in a silite furnace. The two-layer tile with an irrigated covering made on the developed technology was characterized by the following characteristics: water absorption – 9,8 %, imaginary density – 1,90 g/cm3. The developed ceramics, according to the classification, can be referred to the class of radio-absorbing ceramics.
ORCID: orcid.org/0000-0002-7157-9115
orcid.org/0000-0002-2334-4434
orcid.org/0000-0002-0120-8263
orcid.org/0000-0003-2120-3088
orcid.org/0000-0002-1875-3946
orcid.org/0000-0001-8058-9211
DOI: doi.org/10.20998/2220-4784.2021.02.02
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55946
Appears in Collections:Вісник № 02. Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів
Кафедра "Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_2_IDNRS_Lisachuk_Tekhnolohiia.pdf880,9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.