Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55948
Title: Особливості професійної етики майбутніх фахівців фізичної культури і спорту
Other Titles: Peculiarities of professional ethics of future specialists in physical culture and sport
Authors: Зінченко, Ліна Володимирівна
Keywords: педагогічна етика; тренер; етичні принципи; мораль; pedagogical ethics; sports coach
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Зінченко Л. В. Особливості професійної етики майбутніх фахівців фізичної культури і спорту / Л. В. Зінченко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 11 - 12 листопада 2021 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 52 (56). – С. 44-50.
Abstract: У статті розглянуто особливості професійної етики майбутніх фахівців фізичної культури і спорту, розглянуті етичні принципи на яких базується поведінка майбутнього фахівця. Проаналізовані компоненти професійної етики. Підкреслено, що професійна етика має стати важливим компонентом підготовки етики майбутніх фахівців фізичної культури і спорту.
The article considers the features of professional ethics of future specialists in physical culture and sports, the ethical principles on which the behavior of the future specialist is based. Components of professional ethics are analyzed. It is emphasized that professional ethics should become an important component of ethics training for future specialists in physical culture and sports.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55948
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"
Кафедра "Фізичне виховання"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2021_52_Zinchenko_Osoblyvosti.pdf445,36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.