Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55950
Title: Відповідальність інтелігенції за долю цивілізації
Other Titles: Responsibility of the intelligence for the fate of civilization
Authors: Кіпенський, Андрій Володимирович
Пономарьов, Олександр Семенович
Чеботарьов, Микола Корнійович
Keywords: господарська діяльність; природа; реальність загрози; інтелігентність; economic activity; nature; reality of threat
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Кіпенський А. В. Відповідальність інтелігенції за долю цивілізації / А. В. Кіпенський, О. С. Пономарьов, М. К. Чеботарьов // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 11 - 12 листопада 2021 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 52 (56). – С. 60-69.
Abstract: Показано, що активна господарська діяльність і безвідповідальне ставлення людей до навколишнього природного середовища призвело до реальної загрози самому існуванню людської цивілізації. Виправити цю ситуації може тільки активний вплив інтелігенції на суспільну свідомість та розвиток відповідальності за нормалізацію взаємовідносин в системі "людина-суспільство-природа-техносфера".
It is shown that active economic activity and irresponsible attitude of people to the natural environment has led to a real threat to the very existence of human civilization. Only the active influence of the intelligentsia on the public consciousness and the development of responsibility for the normalization of relations in the system "man-society-nature-technosphere" can correct this situation.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55950
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"
Кафедра "Промислова і біомедична електроніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2021_52_Kipenskyi_Vidpovidalnist.pdf378,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.