Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56020
Title: Право іноземних громадян на працю в Україні: проблеми та перспективи
Other Titles: The right of foreign citizens to work in Ukraine: problems and prospects
Authors: Лисенко, Ірина В'ячеславівна
Лисенко, Андрій Миколайович
Keywords: право на працю; особа без громадянства; дозвіл на працевлаштування; зайнятість населення; трудові відносини; right to work; stateless persons; employment permit
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Лисенко І. В. Право іноземних громадян на працю в Україні: проблеми та перспективи / І. В. Лисенко, А. М. Лисенко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 11 - 12 листопада 2021 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 52 (56). – С. 120-129.
Abstract: У даній статі розглядаються питання працевлаштування іноземних громадян та осіб без громадянства в Україні. Проводиться аналіз норм чинного національного законодавства у сфері зайнятості населення. На підставі проведеного аналізу авторами внесені пропозиції щодо нормотворчих змін у трудових відносинах.
This article considers the issues of employment of foreign citizens and stateless persons in Ukraine. The analysis of the norms of the current national legislation in the field of employment is carried out. Based on the analysis, the authors made proposals for rule-making changes in labor relations.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56020
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"
Кафедра "Право"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2021_52_Lysenko_Pravo_inozemnykh.pdf390,16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.