Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56023
Title: Вплив об'єднаних територіальних громад на розвиток зеленого туризму в Україні
Authors: Грабар, Н. С.
Keywords: соціально-економічний розвиток; місцеве самоврядування; суспільство; сільське населення; сільська теріторія; туристична галузь; природне середовище
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Грабар Н. С. Вплив об'єднаних територіальних громад на розвиток зеленого туризму в Україні / Н. С. Грабар // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 11 - 12 листопада 2021 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 52 (56). – С. 102-107.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56023
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2021_52_Hrabar_Vplyv_obiednanykh.pdf376,99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.