Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56024
Title: Проблеми господарської відповідальності в Україні
Other Titles: Problems of economic responsibility in Ukraine
Authors: Вергун, Володимир Григорович
Давидова, В. О.
Keywords: юридична відповідальність; сфера господарювання; санкції; господарські санкції; адміністративно-господарські санкції; legal liability; economic sanctions
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Вергун В. Г. Проблеми господарської відповідальності в Україні / В. Г. Вергун, В. О. Давидова // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 11 - 12 листопада 2021 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 52 (56). – С. 95-102.
Abstract: Досліджується сутність, зміст та значення господарсько-правової відповідальності. Визначається сутність, правова природа і значення господарських санкцій. Особливу увагу приділено дослідженню правової природи адміністративно-господарських санкцій. Аналізуються характерні риси та види адміністративно-господарських санкцій.
The nature, content and significance of economic and legal responsibility are examines. The essence, legal nature and significance of economic sanctions are determined. Special attention is paid to the study of the legal nature of administrative-economic sanctions. The characteristics and types of administrative-economic sanctions are analyzed.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56024
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"
Кафедра "Право"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2021_52_Verhun_Problemy.pdf370,75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.