Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56027
Title: Лідерські якості сучасного фахівця
Other Titles: Leadership qualities of the modern specialist
Authors: Рилова, А. Д.
Черкашин, Андрій Іванович
Keywords: лідерство; сучасний спеціаліст; сучасне лідерство; соціальна відповідальність; фінансовий успіх; modern leadership
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Рилова А. Д. Лідерські якості сучасного фахівця / А. Д. Рилова, А. І. Черкашин // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 11 - 12 листопада 2021 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 52 (56). – С. 129-136.
Abstract: Дана стаття присвячена особливостям сформованості лідерських якостей сучасних фахівців. Ми розглянули актуальне бачення науковців на феномен лідерства. Сучасний фахівець – апріорі є лідером. Актуальні тенденції передбачають наявність у спеціалістів певних якостей, які забезпечують соціальну відповідальність та фінансовий успіх.
This article is devoted to the peculiarities of the formation of leadership qualities of modern professionals. We considered the current vision of scientists on the phenomenon of leadership. The modern specialist is a priori a leader. Current trends imply that specialists have certain qualities that ensure social responsibility and financial success.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56027
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2021_52_Rylova_Liderski.pdf448,52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.