Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56028
Title: Цінісні орієнтації у структурі лідерськиї якостей майбутніх психологів
Other Titles: Value orientations in the leadership structure of future psychologists
Authors: Романовський, Олександр Георгійович
Каблаш, В. В.
Keywords: професійна діяльність; морально-етичні ціності; професійні ціності; особистість; лідер; leadership qualities
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Романовський О. Г. Цінісні орієнтації у структурі лідерськиї якостей майбутніх психологів / О. Г. Романовський, В. В. Каблаш // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 11 - 12 листопада 2021 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 52 (56). – С. 137-140.
Abstract: У статті розглянуто основу структури ціннісних орієнтацій у процесі формування лідерських якостей майбутніх психологів у процесі професійної підготовки.
The article examines the basis of the structure of value orientations in the process of forming the leadership qualities of future psychologists in the process of professional training.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56028
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2021_52_Romanovskyi_Tsinisni_oriientatsii.pdf358,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.