Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56029
Title: Правочинність обігу дорогоцінних металів в Україні
Other Titles: Jurisdiction of handling of precious metals in Ukraine
Authors: Сємко, Михайло Олександрович
Ларінцева, Надія Вікторівна
Keywords: законодавство України; адміністративно-правове регулювання; нормативно-правові акти; державний контроль; дорогоцінне каміння; legislation of Ukraine; administrative regulation; legal regulation; normative legal acts; treatment
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Сємко М. О. Правочинність обігу дорогоцінних металів в Україні / М. О. Сємко, Н. В. Ларінцева // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 11 - 12 листопада 2021 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 52 (56). – С. 141-147.
Abstract: Розглянуто нормативно-правові аспекти, що визначають правові та організаційні засади адміністративно-правового регулювання обігу дорогоцінних металів в Україні та доведено наявність суттєвих обмежень встановлених законодавством України.
The normative-legal aspects that determine the legal and organizational principles of administrative-legal regulation of the circulation of precious metals in Ukraine are considered and the existence of significant restrictions established by the legislation of Ukraine is proved.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56029
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"
Кафедра "Право"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2021_52_Siemko_Pravochynnist_obihu.pdf367,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.