Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56030
Title: "Дети – наш вечный, неразрушимый памятник" – рядки з безсмертного духовного заповіту педагога Катерини Василівни Задонської "быль XIX столетия"
Other Titles: "Children are our eternal, indestructible monument"– line from the immortal spiritual commitment of the teacher Ekaterina Vasilievna Zadonskaya "by the XIX century"
Authors: Бахтіна, С. А.
Keywords: Задонська К. В.; особистий щоденник; освіта; виховання любов'ю; Zadonska K. V.
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Балахтіна С. А. "Дети – наш вечный, неразрушимый памятник" – рядки з безсмертного духовного заповіту педагога Катерини Василівни Задонської "быль XIX столетия" / С. А. Балахтіна // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 11 - 12 листопада 2021 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 52 (56). – С. 147-158.
Abstract: В статті йдеться про необхідність відновити втрачену систему духовних загальнолюдських цінностей наших співвітчизників XIX – початку XX століття.
The article deals with the need to restore the lost system of spiritual values of our compatriots in the XIX-early XX century.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56030
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2021_52_Balakhtina_Detі.pdf463,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.