Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56035
Title: Проблема достовірності місцевої радянської періодики початку 1920-х рр. Як історичного джерела: моральний аспект
Other Titles: The problem of reliability of local soviet periodics of the early 1920s as a historical source: the moral aspect
Authors: Кабачек, Володимир Вікторович
Keywords: початок непу; радянські газети; радянські журнали; читач; номенклатурний працівник; problem of authenticity; beginning of the NEP; Soviet newspapers
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Кабачек В. В. Проблема достовірності місцевої радянської періодики початку 1920-х рр. Як історичного джерела: моральний аспект / В. В. Кабачек // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 11 - 12 листопада 2021 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 52 (56). – С. 178-189.
Abstract: Дана стаття присвячена місцевій радянській періодиці як історичному джерелу. Автор акцентує увагу на істотній різниці у достовірності між газетами, що призначалися для масового читача, і журналами, спрямованими на вузьке коло номенклатурних працівників.
This article is devoted to local Soviet periodicals as a historical source. The author emphasizes the significant difference in reliability between newspapers intended for the mass reader and magazines designed for a narrow range of nomenclature employees.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56035
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"
Кафедра українознавства, культурології та історії науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2021_52_Kabachek_Problema_dostovirnosti.pdf542,21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.