Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56036
Title: Моральні бар'єри на шляху до профілактики ВІЛ-інфекції в ключовій групі ЧСЧ: сучасний виклик в умовах концентрованої епідемії в Україні
Other Titles: Moral barriers to HIV prevention in the MSM key group: a current challenge in a concentrated society in Ukraine
Authors: Маліков, Василь Володимирович
Keywords: стигма; гей-спільнота; дискримінація; інклюзія; моральна відповідальність; stigma; gay community; discrimination; prevention; inclusion; moral responsibility
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Маліков В. В. Моральні бар'єри на шляху до профілактики ВІЛ-інфекції в ключовій групі ЧСЧ: сучасний виклик в умовах концентрованої епідемії в Україні / В. В. Маліков // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 11 - 12 листопада 2021 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 52 (56). – С. 189-199.
Abstract: У цій статті аналізуються наявні моральні бар'єри на шляху до отримання послуг профілактики ВІЛ-інфекції для геїв та бісексуалів. Негативні стереотипи, стигматизація і ксенофобія, пов'язані з ВІЛ та гомосексуальністю, інтеріоризована гомофобія посилюють прихований характер епідемії ВІЛ серед спільноти. В умовах рівності, специфічності, гнучкості і безкоштовності послуг профілактики ВІЛ саме моральні бар'єри негативно впливають на їх доступність для ключової групи ЧСЧ.
This article examines existing moral barriers to accessing HIV prevention services for gays and bisexuals. Negative stereotypes, stigmatization and xenophobia related to HIV and homosexuality, and internalized homophobia reinforce the hidden nature of the HIV epidemic in the community. Given the equality, specificity, flexibility and freeness of HIV prevention services, it is moral barriers that negatively affect their accessibility for MSM.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56036
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"
Кафедра українознавства, культурології та історії науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2021_52_Malikov_Moralni_bariery.pdf458,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.