Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56038
Title: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів по дисципліні "Атестація робочого місця по умовах праці"
Authors: Горбенко, Вероніка Володимирівна
Keywords: методичні вказівки; навчальний процес; шкідливі виробничі чинники; трудовий процес; професійні компетенції
Issue Date: 2018
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів по дисципліні "Атестація робочого місця по умовах праці" : для студентів за спец. "Охорона праці" ден. і заоч. форми навчання / уклад. В. В. Горбенко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – 14 с.
Abstract: Навчальна дисципліна "Атестація робочих місць по умовах праці" займає провідне місце у підготовці фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", оскільки є дисципліною, що вивчає питання збереження здоров'я і безпеки людини на виробництві. Дисципліна "Атестація робочих місць по умовах праці" передбачає аналіз і ідентифікацію небезпечних і шкідливих виробничих чинників та розроблення заходів щодо захисту людини шляхом зниження рівня дії цих чинників на працівника на його робочому місці до допустимих значень. Курс "Атестація робочих місць по умовах праці" базується на знаннях, які одержанні студентами при вивченні соціально-економічних, загально-наукових та професійно-орієнтованих дисциплін. Дисципліна тісно пов'язана з вивченням загальних питань промислової санітарії, ергономіки, фізіології людини, виробничої безпеки, безпеки технологічних процесів, обладнання та ін. Мета вивчення дисципліни - формування у майбутніх фахівців цілісного підходу до проведення експертизи умов праці на виробництві. Об’єктом вивчання курсу є: ідентифікація небезпечних та шкідливих виробничих факторів та оцінки рівня їхнього впливу на людину в процесі праці; розробка методів та засобів запобігання або зниження негативного впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів на людину в процесі праці.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56038
Appears in Collections:Кафедра "Безпека праці та навколишнього середовища"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2018_Atestatsiia.pdf490,41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.