Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56054
Title: Вплив фолієвої кислоти на проліферативну активність культури дріжджів Sacharomyces cerevisiae
Authors: Бєлих, Ірина Анатоліївна
Варанкіна, Олександра Олександрівна
Keywords: мікроорганізми; хімічні технології; культивування; біотехнології; зернові культури
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Бєлих І. А. Вплив фолієвої кислоти на проліферативну активність культури дріжджів Sacharomyces cerevisiae / І. А. Бєлих, О. О. Варанкіна // Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених : зб. тез доп. 14-ї Міжнар. наук.-практ. конф. магістрантів та аспірантів, 1-4 грудня 2020 р. / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – С. 352-353.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56054
Appears in Collections:Кафедра "Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bielykh_Vplyv_2020.pdf273,48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.