Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56056
Название: Вплив аутсорсингу інформаційних технологій на ефективність діяльності підприємств
Другие названия: The influence of information technology outsourcing on the efficiency of enterprises
Авторы: Назаренко, Станіслав Миколайович
Ключевые слова: аутсорсинг; інформаційні технології; ринок; ефективність; outsourcing; information technologies; market; efficiency
Дата публикации: 2020
Издательство: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Библиографическое описание: Назаренко С. М. Вплив аутсорсингу інформаційних технологій на ефективність діяльності підприємств / Назаренко Станіслав Миколайович // Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит = Energy saving. Power engineering. Energy audit. – 2020. – № 10 (152). – С. 45-53.
Краткий осмотр (реферат): В сучасних умовах конкурентного середовища економіки актуальним є удосконалення діяльності підприємств за допомогою впровадження аутсорсингу інформаційних технологій. Впровадження новітніх розробок і програм в управлінській та виробничій діяльності підприємств є запорукою їх успіху на ринку, оскільки це сприяє раціональному використанню ресурсів, покращенню якісних процесів на підприємствах. Досліджено основні процеси та тенденції функціонування українського ІТ-ринку. Встановлено, що сектор ІT-аутсорсингу залишатиметься основним чинником позитивних змін у найближчій перспективі та дозволить нарощувати обсяги надання послуг як для внутрішніх потреб, так і для високотехнологічного експорту. Визначено найбільш розвинені сектори використання ІТ аутсорсингу. Виявлено основні проблеми функціонування ІТ-сектору, в тому числі аутсорсингу інформаційних технологій та встановлено перспективні напрямки зростання ринку ІТ Визначено прямі та супутні результати використання аутсорсингу інформаційних технологій для підприємств. Обгрунтовано необхідність державної підтримки розвитку аутсорсингу інформаційних технологій та запровадження використання ІТ-технологій в діяльності органів державної влади
In today's competitive environment, it is important to improve the activities of enterprises through the introduction of information technology outsourcing. The introduction of the latest developments and programs in the management and production activities of enterprises is the key to their success in the market, as it contributes to the rational use of resources, improving quality processes in enterprises. The main processes and trends in the functioning of the Ukrainian IT market are studied. It is established that the IT outsourcing sector will remain the main factor of positive changes in the near future and will increase the provision of services for both domestic needs and high-tech exports. The most developed sectors of IT outsourcing use are identified. The main problems of functioning of the IT sector, including outsourcing of information technologies, are revealed, and perspective directions of growth of the IT market are established. The direct and concomitant results of the use of information technology outsourcing for enterprises are determined. The necessity of state support for the development of information technology outsourcing and the introduction of the use of IT technologies in the activities of public authorities is substantiated.
ORCID: orcid.org/0000-0003-1166-5203
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56056
Располагается в коллекциях:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
EEE_2020_10_Nazarenko_Vplyv_autsorsynhu.pdf378,66 kBAdobe PDFОткрыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.