Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56058
Название: Стандартизація режимів стерилізації текстильних матеріалів в умовах пандемії (СOVID-19) методом іонізуючого випромінювання
Другие названия: Standardization of sterilization regimes for textile materials under pandemic conditions (COVID-19) by the method of ionizing radiation
Авторы: Черняк, Олена Миколаївна
Сороколат, Наталія Андріївна
Каницька, Ірина Вікторівна
Багаэв, Ігор Олександрович
Фатєєва, Ліна Юріївна
Ключевые слова: медичний текстильний матеріал; medical textile material
Дата публикации: 2021
Издательство: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Библиографическое описание: Стандартизація режимів стерилізації текстильних матеріалів в умовах пандемії (СOVID-19) методом іонізуючого випромінювання / О. М. Черняк [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях : зб. наук. пр. = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : New solutions in modern technology : col. of sci. papers. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 4 (10). – С. 101-107.
Краткий осмотр (реферат): Представлено методи стерилізації текстильних матеріалів в умовах пандемії (СOVID-19) та недоліки цих методів. Розглянуто ряд сучасних наукових робіт, пов’язаних зі стерилізацією текстильних матеріалів в умовах пандемії, які направленні на розробку технології стерилізації захисних медичних масок та медичних костюмів радіаційними методами із застосуванням гамма-випромінювання. В результаті проведеного аналізу було виявлено, що застосування гамма-випромінювання – це дуже небезпечний технологічний процес, так як застосовуються природні джерела - гамма-промені, радіаційні технології з гамма-випромінюванням складні при утилізації відпрацьованих джерел енергії та непрості при обслуговуванні. Для стерилізації текстильних матеріалів пропонується метод іонізуючого випромінювання. Сутність методу полягає в тому, що текстильний матеріал піддається стерилізації прискореними електронами. Визначено доцільність проведення теоретичних та експериментальних досліджень. Встановлено, що основний критерій стерилізації текстильних матеріалів є поглинута доза. Поглинута доза визначається експериментальним шляхом, але така процедура витратна за часом та ресурсами і не завжди є можливість її проведення. Тому для розрахунку поглинутої дози пропонується застосовувати математичну формулу поглиненої дози медичних текстильних матеріалів в залежності від частоти проходження імпульсів пучка прискорених електронів, швидкості конвеєра і геометричних параметрів текстильних матеріалів, ця математична формула дозволить знайти оптимальні технологічні режими процесу стерилізації. За допомогою математичної моделі поглинутої дози випромінювання матеріалом, при запропонованій технології з урахуванням властивостей матеріалів, можна розрахувати режими опромінення різних текстильних матеріалів, які відрізняються розміром, формою і фізичними властивостями, що дозволить розробити систему нормативних режимів технології радіаційно-фізичної стерилізації та забезпечити законодавчі та нормативні вимоги гігієни в умовах пандемії.
Methods for sterilizing textile materials in a pandemic (COVID-19) and the disadvantages of these methods are presented. A number of modern scientific works related to the sterilization of textile materials in a pandemic are considered, aimed at developing a technology for sterilizing protective medical masks and medical suits byradiation methods using gamma radiation. As a result of the analysis, it was found that the use of gamma radiation is a very dangerous technological process since natural sources are used - gamma rays, radiation technologies with gamma radiation are difficult when disposing ofspent energy sources and are not easy to maintain. For sterilization of textile materials, the method of ionizing radiation is proposed. The essence of the method is that the textile material is sterilized by accelerated electrons. The expediency of carrying out theoretical and experimental research has been determined. It was found that the main criterion for sterilization of textile materials is the absorbed dose.The absorbed dose is determined experimentally, but such a procedure is time-consuming and resource-intensive, and it is not alwayspossible to carry it out. Therefore, to calculate the absorbed dose, it is proposed to apply the mathematical formula of the absorbed dose of medical textile materials, depending on the frequency of passage of pulses of the accelerated electron beam, conveyor speed and geometric parameters of textile materials, the mathematical formula will allow finding the optimal technological modes of the sterilization process. Using the mathematical model of the absorbed dose of radiation by the material with the proposed technology, taking into account the properties of materials, it is possible to calculate the modes of irradiation of various textile materials that differ in size, shape, and physical properties, which will make it possible to develop a system of normative modes for the technology of radiation-physical sterilization and to ensure the legislative and regulatory requirements of hygiene in conditions of a pandemic.
ORCID: orcid.org/0000-0001-6167-8809
orcid.org/0000-0002-0140-9364
orcid.org/0000-0002-7001-8340
orcid.org/0000-0002-9101-5114
orcid.org/0000-0002-6460-0772
DOI: doi.org/10.20998/2413-4295.2021.04.14
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56058
Располагается в коллекциях:Вісник № 04. Нові рішення в сучасних технологіях

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
visnyk_KhPI_2021_4_NRST_Cherniak_Standartyzatsiia.pdf983,92 kBAdobe PDFОткрыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.