Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56063
Title: Використання комп'ютерних застосунків для розвитку креативного мислення у студентів
Other Titles: Using computer applications for developing the creative thinking of students
Authors: Петутіна, Олена Олександрівна
Міщенко, Марина Миколаївна
Keywords: креативний клас; інновації; варіативність мислення; асоціації; навчальний процес; візуалізація; інтерактив; командна робота; creative class; soft skills; innovation; associations; learning process; visualization; teamwork
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Петутіна О. О. Використання комп'ютерних застосунків для розвитку креативного мислення у студентів / О. О. Петутіна, М. М. Міщенко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 11 - 12 листопада 2021 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – Вип. 52 (56). – С. 208-215.
Abstract: В статті пропонується огляд комп’ютерних застосунків, які можуть бути корисними для розвитку креативності у студентів під час навчання. Піднімається питання важливості креативності як однієї з найважливіших "гнучких здібностей" поруч з професійними, а також розкривається поняття Р. Флориди "креативний клас" та наголошується на важливості нової освіти для його становлення.
This article provides an overview of computer applications that can be useful for developing creativity in students during their studies. The author raises the question of the importance of creativity as one of the most important "flexible abilities" alongside professional ones, and also reveals the concept of "creative class" by R. Florida and notes the importance of new education for its formation.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56063
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"
Кафедра українознавства, культурології та історії науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2021_52_Petutina_Vykorystannia.pdf372,85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.